İnsanın Evrimi Masalı

Evrimcilerin canlıların kökeni hakkındaki diğer iddiaları gibi, insanın kökeni hakkında ortaya attıkları senaryo da bilimsel yönden temelsizdir. Bulgular, “insanın evrimi”nin sadece bir masal olduğunu göstermektedir.

Darwin, insanlarla maymunların ortak bir atadan geldikleri iddiasını, 1871 yılında yayınlanan İnsanın Türeyişi (Descent of Man) adlı kitabında öne sürmüştü. O zamandan bu yana da Darwin’in yolunu izleyenler bu iddiayı destekleme yarışına giriştiler. Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen, başta fosiller alanında olmak üzere, “insanın evrimi” iddiası hiçbir somut bilimsel bulgu ile desteklenemedi.

Bazı insanlar bu gerçekten habersizdir ve insanın evrimi iddiasının pek çok delille desteklenen somut bir gerçek olduğunu sanır. Bu yanlış kanının nedeni, evrimcilerin medya yoluyla sürdürdükleri propagandadır. Ancak gerçekte konunun uzmanları “insanın evrimi” iddiasının temelsiz bir varsayımdan başka bir şey olmadığının farkındadır. Harvard Üniversitesi paleoantropologlarından David Pilbeam, şöyle demektedir:

“Farklı bir bilim dalından zeki bir bilim adamını getirseniz ve ona elimizdeki yetersiz delilleri gösterseniz, kesinlikle ‘bu konuyu unutun; devam etmek için yeterli delil yok’ diyecektir.” (Richard E. Leakey, The Making of Mankind, Michael Joseph Limited, London 1981, s. 43)

Paleoantropoloji hakkındaki önemli bir kitabın yazarı olan William Fix ise, şu yorumu yapar:

“İnsanlarla ilgili olan fosil kayıtları hakkında hala çok az bilgi bulunmaktadır. İddiada bulunanlar tehlikeli bir tahminden başka bir tahmine atlamaktan başka bir şey yapmamakta ve bir sonraki keşfin onları aptal konumuna düşürmemesini ummaktadırlar. İnsanın kökeni hakkında hiçbir şüphe duymamamız gerektiğini söyleyen hala sayısız bilim adamı vardır, ancak tek eksiklikleri bir delillerinin olmamasıdır… ” (William R Fix,. The Bone Peddlers, Macmillan Publishing Company: New York, 1984, sf.150-153)

Delili olmayan bu evrim senaryosu, insanın soyağacını Australopithecus adlı bir maymun türüyle başlatır. İddiaya göre Australopithecus zamanla ayağa kalkmış, beyni büyümüş ve çeşitli aşamalardan geçerek günümüz insanı (Homo sapiens) haline gelmiştir. Ancak fosil bulguları bu senaryoyu hiçbir biçimde desteklememektedir. Her türlü ara form iddiasına rağmen, insan ve maymunlara ait fosil kalıntıları arasında aşılamaz bir sınır vardır. Dahası birbirinin atası olarak gösterilen türlerin gerçekte aynı dönemde yaşamış çağdaş türler oldukları ortaya çıkmıştır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, “Homo sapiens’e (günümüz insanına) kadar uzanan zincir gerçekte kayıptır” diyerek bu gerçeği kabul eder. (Scientific American, Aralık 1992)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net